I. Warunki ogólne

 

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.gsmtronik.com umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Sklep www.gsmtronik.com jest prowadzony przez firmę:
F.H.U. RALPH
ul. Owocowa 6
30-434 Kraków
NIP: 676-001-91-26
REGON: 350185534
3. Adres do korespondencji:
F.H.U. RALPH
ul. Owocowa 6
30-434 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Zakup w sklepie internetowym www.gsmtronik.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
5. Firma Ralph jest producentem sterowników GSM.

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 

6. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie", lub e-mailowo. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
7. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych adresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.
8. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.
9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma RALPH zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
10. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
11. Firma RALPH zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
12. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.gsmtronik.com są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
13. Firma RALPH wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
14. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych towarów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź mailowym.
15. Koszt wysyłki zamówienia wynosi 20 zł brutto.

 

III. Procedura składania reklamacji

 

16. Warunki przyjęcia reklamacji - Reklamacja będzie przyjęta po przedstawieniu dokumentu zakupu (faktura, paragon). Firma Ralph zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, w przypadku konieczności sprowadzenia odpowiednich części.
17. Odmowa przyjęcia / rozpatrzenia reklamacji - Firma Ralph ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji w przypadku niestarannego opakowania, dokonania napraw we własnym zakresie lub dostarczony przedmiot okaże się sprawny technicznie.
18. Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty zakupu bez podania przyczyny.

 

IV. Polityka prywatności firmy Ralph

 

19. Polityka prywatności - Firma Ralph zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.  Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników sklepu internetowego firmy www.gsmtronik.com. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.Korzystając ze sklepu internetowego www.gsmtronik.com użytkownik zgadza się na zapisy określone przez Politykę Prywatności oraz na Warunki Korzystania ze Strony. Osoby, które nie akceptują tych warunków i zapisów proszone są o niekorzystanie z niniejszego serwisu.
20. Przetwarzane dane - Firma Ralph gromadzi tylko takie dane osobowe, które odpowiadają celom, do których mają być użyte, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, informacje kontaktowe, dane umożliwiające dostarczanie klientowi towaru i usług oraz otrzymywanie informacji zwrotnej na temat produktów i usług firmy Ralph. Dane osobowe zbierane są głównie bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą.
21. Cele przetwarzania danych - Firma Ralph gromadzi i przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:
- Nawiązywanie kontaktu zarówno z klientami detalicznymi jak i profesjonalistami lub z ich przedstawicielami np. w sprawach związanych z usługami.
- Promowanie produktów i usług firmy Ralph. W przypadku gdy odpowiednie regulacje prawne wymagają  odrębnej pisemnej zgody użytkownika strony internetowej, taka zgoda musi być wcześniej uzyskana przez firmę Ralph.
- Zagwarantowanie praw i wypełnianie obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy firmą Ralph i osobą, której dane osobowe są przetwarzane.
- Przestrzeganie odpowiednich regulacji prawnych.
22. Ochrona danych osobowych - Firma Ralph zobowiązuje się zastosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym do nich dostępem.  Ochronę zapewniamy poprzez zastosowanie systemu szyfrowania, sprawowanie kontroli na dostępem do danych osobowych, sprawowanie kontroli nad procesem administrowania prawami użytkownika.
23. Pliki Cookie - Wiele witryn w sieci, w tym również strona internetowa firmy Ralph zamieszczona pod adresem www.gsmstronik.com wykorzystuje technologie plików cookie.. Cookies to niewielkie pliki danych, które podczas wizyty internauty na danej stronie internetowej, przesyłane są do urządzenia użytkownika i zapisywane w jego przeglądarce.  Gdy użytkownik ponownie odwiedzi tę samą stronę internetową, wówczas dane zapisane w pliku cookie pozwalają na śledzenie historii jego działań w danym serwisie.
Podczas odwiedzin na stronie internetowej www.gsmtronik.com pliki cookie mogą zostać zainstalowane na urządzeniu Internauty w celu sprawnego użytkowania strony internetowej. Użytkownik może uniemożliwić korzystanie z tych plików, wprowadzając zmiany w preferencjach przeglądarki internetowej, jednakże może to skutkować wolniejszym działaniem strony internetowej oraz brakiem dostępu do niektórych jej części.  Jeżeli podczas wizyty Użytkownika w witrynie internetowej firmy Ralph ustawienia jego urządzenia pozwalają na zapisywanie plików cookie, wówczas uznaje się, że wyraża on zgodę  na wykorzystanie plików cookie na stronie internetowej firmy Ralph.

 

V. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

 

Pragniemy poinformować iż od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez F.H.U. Ralph Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisu dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszej strony prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.
Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

 

Informacja o ochronie danych osobowych

 

F.H.U. Ralph z siedzibą przy ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:
• imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu,
• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
• zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,
• realizacji obowiązków F.H.U. Ralph przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
• ochrony praw F.H.U. Ralph zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, F.H.U. Ralph zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez F.H.U. Ralph wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:
1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od F.H.U. Ralph potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. F.H.U. Ralph dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo F.H.U. Ralph może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. Usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a F.H.U. Ralph ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
4. Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, F.H.U. Ralph wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
5. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez F.H.U. Ralph  oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,
6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na F.H.U. Ralph może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z F.H.U. Ralph pod adresem: ul. Owocowa 6, 30-434 Kraków, telefon: +48 660 003 600, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powyższe uprawnienia wykonać można również przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

Z poważaniem,
F.H.U. Ralph

Nasi klienci: